All posts by Karsten Jensen

Formand for Fotoklubben Midtjylland. Lykkelig ejer af Canon 550D.

Referat af generalforsamling den 23. april 2014.

Referat af generalforsamling den 23. april 2014.

Referent: Karsten Jensen

1: Velkomst ved formanden

2: Valg af dirigent:

Henrik Juul Sørensen

3: Godkendelse af dagsorden

Godkendt

4: Valg af stemmetællere.

Jørgen Lawaetz – forsamlingen enedes om han IKKE var inhabil på trods af opstilling

Dennis Wassmann

5: Bestyrelsens beretning

Formandsberetning for Fotoklubben Midtjylland, 2014

Der er blevet flere megapixels, objektivet er blevet tungere og har fået flere asfæriske glaselementer. Led-tallet er øget og softwareproducenterne har sendt adskillelige opdateringer ud siden vi sidst har holdt generalforsamling. Og siden sidst vi har afholdt generalforsamling i Fotoklubben Midtjylland, her i Herning, er der også sket spændende ting – rent klub- eller foreningsmæssigt.

Glædeligt er det at se, at fotoklubben kan bruges til at danne netværk. Flere af vores medlemmer er i det forgangne år mødtes til uformelle fotomøder – uden for klubregi.

I takt med vores øgede erfaringer ser det også ud til at vi i et stille og roligt tempo fortsætter med at finde lokationer hvor vi kan skyde løs på enten objekter eller modeller. Og modeller har der været en del af i det forgangne år. Det er glædeligt, at det fortsat kan lykkedes at skaffe modeller, der vil stille op i alle mulige og næsten umulige positurer.

Lokalesituationen er fortsat uændret. Det ville være dejligt om vi kunne søge en løsning på et studie i det kommende år.

Når man ser hvad andre fotoklubber bedriver må vi så absolut være en af de mest foto-aktive-klubber i vort lille kongerige. Mange andre klubber sætter sig ned og drikke kaffe og snakker om de billeder de vil tage. Vi tager dem bare. Nogle klubber bruger måneder på at forberede udstillinger og konkurrencer, mens vi gør en dyd af at få brugt nogle megapixels…

Glædeligt er det også, at der trods frafald, stadigvæk er en pæn tilgang til klubben, der fortsat kan optage nye medlemmer.

Karsten Jensen

formand

 

Godkendt

6: Reviderede regnskab

Godkendt

7: Indkomne forslag – herunder fastsættelse af kontingent:

A: kr. 1.000,- ½ pris for studerende og pensionister

B: kr. 500,- uændret. ½ pris for studerende

B: Er valgt. Det nævnes, at prisen sættes op (punkt A) hvis vi evt. flytter i nye lokaler. Enstemmigt vedtaget.

8: Valgene

A: Af én formand og kasserer i ulige år.

Karsten Jensen

Lise Holk Bossen

 

B: Menigt bestyrelsesmedlem i lige år.

Jørgen Lawetz – genvalgt

C: Af 2 suppleanter

John Christensen

Dennis Wassmann

D: Af én revisor

Thomas Henning

 

9: Eventuelt

Mange forskellige drøftelser

 

Efter generalforsamlingen vedtog besluttede bestyrelsen at nedlægge hjemmesidens blogfunktion og lade den løbende information findes via vores Facebook-gruppe, som der samtidig ryddes op i mht. gamle medlemmer.

 

 

 

Cewe sponsorerer Danmarks Nationalparkers store fotokonkurrence

 

Den 23.3.2014 lyder startskuddet på Nationalparkernes store fotokonkurrence, som finder sted i Danmarks tre nationalparker: Nationalpark Mols Bjerge, Nationalpark Vadehavet og Nationalpark Thy. Cewe Nordic sponsorerer flotte fotoprodukter til vinderne; 100 gratis fotos til alle deltagere – samt billeder til udstillinger i nationalparkerne. Continue reading Cewe sponsorerer Danmarks Nationalparkers store fotokonkurrence

Formandsberetning for Fotoklubben Midtjylland, 2013

Der er blevet flere megapixels, objektivet er blevet tungere og har fået flere asfæriske glaselementer. Led-tallet er øget og softwareproducenterne har sendt adskillelige opdateringer ud siden vi sidst har holdt generalforsamling. Og siden sidst vi har afholdt generalforsamling i Fotoklubben Midtjylland, her i Herning, er der også sket spændende ting – rent klub- eller foreningsmæssigt.

  Continue reading Formandsberetning for Fotoklubben Midtjylland, 2013