All posts by Karsten Jensen

Formand for Fotoklubben Midtjylland. Lykkelig ejer af Canon 550D.

Uge 11

Møde i Fotoklubben Midtjylland onsdag den 14. marts 2007, på Paghs Allé 4, Herning. 

Ved sidste klubmøde blev der eksperimenteret med den indbyggede blitz. Medbring dine billeder du har taget ved sidste møde. Billederne vil vi i fællesskab snakke om så vi kan se resultaterne.
 
Noget af det vi oftest foretager os, med vores kamera, er at fotografere mennesker. Metoderne er mange når man bevæger sig ud i kunsten at tage det perfekte portrætfoto. Der kan enten være tale om et opstillet studiebillede, en mere avanceret komposition eller det hurtige og perfekte øjebliks-skud. 
      Klubmedlem Peter Skjold Petersen har via sit fotovirke stor erfaring i portrætfotografering og Peter vil vise os – og komme med tips og tricks – til hvordan man laver gode portrætbilleder. Peter vil gennemgå fotokunsten ”at portrættere” fra start til slut. Det vil sige, at vi med denne A-til-Z guide kommer hele vejen rundt om emnet, fra de indledende forberedelser, til fotografiet er endt som tryk eller publiceret på en skærm.
 
Sidst på aftenen kan vi evt. lave portrætfotografering af hinanden.
 
HUSK, at dit medlemskab skal være betalt for at kunne deltage i Fotoklubben Midtjyllands arrangementer. Du kan stadig nå at betale. Nye medlemmer har gratis prøve periode på 2-3 gange.
 
Karsten Jensen
fmd

 

Kontingentbetaling

Fotoklubben Midtjyllands kasserer, Jan Møller Jensen, fortæller, at der er kommet mange indbetalinger for kontingentet for 2007. Skulle der være nogen, som endnu ikke har fået betalt, men fortsat ønsker at være medlem er det selvfølgelig ikke for sent at indbetale penge på vores konto.

Når vi får nye medlemmer er man velkommen til at kigge forbi 2-3 gange inden kontingentet skal betales så man har en reel mulighed for at vurdere om man er interesseret i et medlemskab af en fotoklub.

Priser for kontingent er: 6 mdr kr. 300,- t.o.m. februar 2008 kr. 500,-

Studerende, unge under 18, og ander der høre ind under reglerne om nedsat komtingent…. 50% rabat 

Nordea, Herning:
Reg. nr.: 2760
Konto nummer: 6267 523 116

Mødet med blitz

Sidste møde i Fotoklubben Midtjylland var en succesfuld aften, der begyndte med at alle medlemmer hyggesnakkede rundt i små grupper.
  
Lidt senere tog Peter og Theis over, der fortalte om brugen af blitz, på alle former for kamerarer – fra helt små kompaktmodeller til de helt store spejlrefleksmodeller. Der blev også diverse effekter med håndholdt blitz…. og teknikken blev gennemgået.
   
Da Peter og Theis var færdige med lidt undervisning og instruktion var der tid til selv at lege lidt med blitz. Der blev også eksperimenteret med diverse hjemmelavede paraplylamper – og som altid gik snakken lystigt.
 

Blitz – uge 9

Vi kender det alle sammen, vi står og skal skyde et foto og mangler noget "ordentlig" lys og vil bruge vores indbyggede blitz eller en ekstra håndholdt blitz, men hvordan bruger vi vores blitz bedst mulig så vi ikke får skygger overbelysning.

Se, dét er temaet når vi næste gang har møde i Fotoklubben Midtjylland. Her vil vi gemme paraplyerne og flash-boxes væk og forsøge at tage bedre billeder med kameraets indbyggede blitz-funktion. Vi vil også kigge på hvordan man med en ekstra blitz (håndholdt eller monteret i ‘skoen’) kan opnå bedre belysning.

Derfor er det vigtigt at alle tager sit blitz-udstyr med og kommer og øser af sine erfaringer.

Karsten Jensen

Kontingentbetaling

Husk at du skal betale kontingent SENEST  den 1. marts

2007 for fortsat deltagelse.

 

6 mdr 300,-
12 mdr 500,-


Studerende, unge under 18, og ander der høre ind under reglerne om

nedsat komtingent…. 50% rabat


Nordea, Herning:
Reg. nr.: 2760
Konto nummer: 6267 523 116

 

 

Karsten Jensen

 

 


 

 


Uge 7

 
Den nye formands første blog er i cyberspace på www.fotoklubbenmidtjylland.dk ’s relancerede hjemmeside, som klubbens medlemmer er meget begejstrede for. Først og fremmest vil den nye bestyrelse, Nina Ross, Jan Møller Jensen og undertegnede, Karsten Jensen, gerne sige tak til generalforsamlingen for tilliden til hvervene. Sammen vil vi i fællesskab med klubbens medlemmer sørge for, at 2007 bliver et sjovt og spændende foto-år.
 
I går havde vi møde i klubben og mødet blev særdeles udbytterigt for de 10 fremmødte. Vi havde planlagt, at mødet skulle omhandle basis teknik. Pga. sygdom måtte Peter Skjold Petersen i hast overtage aftenens tema, og Peter gav os ud fra sine billeder mange gode og spændende forklaringer om teknikken bag en håndfuld medbragte billeder.
 
Vi fik mange tips og tricks til brugen af under- og overbelysning – med og uden blitz, dybdeskarphed og blændens fælder og fortræffeligheder. Linser, papir, blæk og kameraegenskaber blev også flittigt drøftet.
 
I løbet af aftenen kom vi vidt omkring i basisteknikkens regler ligesom de 10 fremmødte diskuterede komposition.
 
Kameraerne var næsten ikke oppe af tasken, men det råder vi bod på ved næste møde.
 
Karsten Jensen
fmd.

Randers Regnskov

Bestyrelsesmedlen, Nina Ross, er i øjeblikket i gang med at planlægge og forberede en tur for klubbens medlemmer til Randers Regnskov, http://www.regnskoven.dk/ . Turen bliver afholdt på en én af de dage hvor ‘skoven’ har aften åben eller i en weekend.

Nærmere omstændigheder omkring turen følger på hjemmesiden og via mail.

Karsten Jensen
fmd.

Referat af generalforsamling 2007

Referat af generalforsamling den 24. januar 2007 for Fotoklubben Midtjylland.
 
 
DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTER:
 
1:   Velkomst
2:   Valg af dirigent.
3:   Godkendelse af dagsorden
4:   Valg af stemmetællere.
5:   Bestyrelsens beretning
6:   Reviderede regnskab
7:   Indkomne forslag.
8:   Valgene
     A: Af én formand og kasserer i ulige år.
     B: Menigt bestyrelsesmedlem i lige år.
     C: Af 2 suppleanter
     D: Af én revisor
9:   Eventuelt
 
Velkomst ved Karsten Jensen, der berettede om situationen og aftenens videre forløb.
 
Karsten Jensen blev efterfølgende udpeget som dirigent for generalforsamlingen og takkede for hvervet. Straks blev dagsordenen gennemgået og blev hurtigt godkendt af forsamlingen i det generalforsamlingen var lovligt varslet.
 
I fællesskab blev alle fremmødte udpeget som stemmetællere, eftersom de efterfølgende afstemninger skulle foregå med håndsoprækning.
 
Bestyrelsen beretning blev bragt af Karsten Jensen, idet han var sat ind i sagen omkring klubbens tidligere forløb og fremtidige muligheder.
    Karsten Jensen berettede således omkring det organisatoriske aspekt og vigtigheden af, at klubben nu kunne gå en meget lys fremtid i møde når generalforsamlingen var overstået og der kunne påbegyndes et nyt fotoår i de nyere lokaler. Også beretningen blev godkendt.
 
Jan Møller Jensen præsenterede forsamlingen for foreningens økonomiske situation, der på alle måder viste sig at være positiv. Også regnskabet blev godkendt.
 
Der var ingen indkomne forslag og ved valgene blev udfaldet således:
 
     A: Formand: Karsten Jensen. Kasserer: Jan Møller Jensen.
     B: Menigt Bestyrelsesmedlem Nina Ross (var ikke på valg)
     C: Suppleant 1: Dorte. Suppleant 2: Peter Skjold Petersen.
     D: Revisor: Verner Nykjær
 
Under eventuelt blev det drøftet hvorledes klubaftenerne fremover skulle foregå. Efter generalforsamlingen afholdte bestyrelsen et åbent bestyrelsesmøde, hvor det konstitueredes og nedenstående blev vedtaget.
 
  • Nina Ross lovede at arrangere en intern fotokonkurrence i klubben.
  • Nina Ross lovede at hun straks ville gå i gang med at arrangere en fototur til Randers Regnskov.
  • Theis lovede at undersøge og arrangere en fototur til Givskud Løvepark.
  • Theis og Thomas lovede at arrangere den førstkommende fotoaften med temaet ”Worksohop”.
  • Kasserer Jan Møller Jensen lovede at få samlet kontingenter ind og få opdateret medlemskartoteket, ligesom dette skulle opdateres på hjemmesiden.
  • Medlemsprisen er fortsat kr. 500 årligt, 300 kr. halvårligt samt halvpris til studerende og personer under 18 år. Der køres ”tilbud” frem til 1. marts 2008 hvor det koster kr. 500 for et medlemskab. 
  • Det blev endvidere vedtaget, at hjemmesiden skulle relanceres, blandt andet med en formands-web-log. Arbejdsopgave: Theis.
 
 
 
Programmet for de kommende møder blev vedtaget som: 
 
 
1:   Billede fra start til slut
     A: Macro
     B: Portræt
     C: Udendørs portræt – evt. bryllup
     D: Landskab / arkitektur
2:   Worksohp
3:   Basisteknik
4:   Tegne med lys (Nina)
5:   Bevægelse
4:   Ud af huset
5:   Foto med almindelig flash – indbygget eller håndholdt
6:   Studietur
7:   Billedebehandling
 
 
Arrangementer ”ud af huset”
 
1:   Store Marked
2:   Randers Regnskov
3:   Givskud Løvepark
4:   Den Gamle By, Århus
5:   Vestkysten
6:   Model – på lokation
7:   Lokale events

Canon linker til Fotoklubben Midtjylland

Canon har lanceret en ny hjemmeside, www.canoneos.dk, hvor alle har mulighed for at registrere sig og få andel i tips og tricks til brugen af sit kamera.

Hjemmesiden har blandt andet en link side og bestyrelsen i Fotoklubben Midtjylland har fået Canon til at linke til Danmarks Fotomuseum ( http://www.fotomuseum.dk ) , her i Herning, men også til vores egen hjemmeside www.fotoklubbenmidtjylland.dk.

Siden www.canoneos.dk henvender sig primært til Canon-brugere, men kan bestemt også benyttes af fotografer med andre mærker.