Formandsberetning for Fotoklubben Midtjylland, 2013

Der er blevet flere megapixels, objektivet er blevet tungere og har fået flere asfæriske glaselementer. Led-tallet er øget og softwareproducenterne har sendt adskillelige opdateringer ud siden vi sidst har holdt generalforsamling. Og siden sidst vi har afholdt generalforsamling i Fotoklubben Midtjylland, her i Herning, er der også sket spændende ting – rent klub- eller foreningsmæssigt.

 

Først og fremmest kan det fortsat ses på vores galleri, at vi har lært af hinandens erfaringer og at vi er blevet en smule bedre til at eksperimentere med vores eget udstyr i de omkringliggende omgivelser ligesom vores medlemmer i stigende grad også er begyndt at uploade fotos taget uden for vores klubaftener. Glædeligt er det også at se, at fotoklubben kan bruges til at danne netværk. Flere af vores medlemmer er i det forgangne år mødtes til uformelle fotomøder – uden for klubregi.

 

Lidt sjovt er det dog, at Facebooks teknologi igen igen overhaler. Kommunikationen på vores hjemmeside – galleriet inklusiv – er for nedadgående, mens vi i højere grad søger gode råd og viser billeder på vores lukkede Facebook gruppe.

 

I takt med vores øgede erfaringer ser det også ud til at vi i et stille og roligt tempo fortsætter med at finde lokationer hvor vi kan skyde løs på enten objekter eller modeller.  Og modeller har der været en del af i det forgangne år. Det er glædeligt, at det fortsat kan lykkedes at skaffe modeller, der vil stille op i alle mulige og næsten umulige positurer.

 

Når man ser hvad andre fotoklubber  bedriver må vi så absolut være en af de mest foto-aktive-klubber i vort lille kongerige. Mange andre klubber sætter sig ned og drikke kaffe og snakker om de billeder de vil tage. Vi tager dem bare. Nogle klubber bruger måneder på at forberede udstillinger og konkurrencer, mens vi gør en dyd af at få brugt nogle megapixels…

 

Glædeligt er det også, at der trods frafald, stadigvæk er en pæn tilgang til klubben, der fortsat kan optage nye medlemmer.

 

 

Karsten Jensen

formand