Generalforsamling 2009

 

Hermed indkaldes til generalforsamling.

 

Dagsorden

1:   Velkomst

2:   Valg af dirigent.

3:   Godkendelse af dagsorden

4:   Valg af stemmetællere.

5:   Bestyrelsens beretning

6:   Reviderede regnskab

7:   Indkomne forslag.

8:   Valgene

     A:  Af én formand og kasserer i ulige år.

           Formand: Karsten Jensen, modtager genvalg

           Kasserer: Jan Møller Jensen, modtager ikke genvalg

                      Bestyrelsen foreslår: Frank Lyngholm Jacobsen som kasserer

     B:  Menigt bestyrelsesmedlem i lige år.

     C:  Af 2 suppleanter

     D:  Af én revisor

9:   Eventuelt

 

Mødested kulturellen, lokale 401, kl. 19.

 

Generalforsamling har siden august været annonceret på:

http://www.fotoklubbenmidtjylland.dk/blog/?page_id=373 og via forsidens kalenderfunktion været annonceret siden 23 februar.

 

Karsten Jensen

formand

4 thoughts on “Generalforsamling 2009”

  1. hejsa karsten, jeg har lige fået at vide at jeg skal til møde i kbh imorgen, jeg prøver at nå generalforsamlingen, men kan indeværende ikke give garanti…
    forslag generelt til vores exklusive klub… jeg finder indimellem at jeg mangler en telefonliste… er det ikke noget vi kan sætte op ..
    indimellem kunne det være rart at kunne få fat i en af bestyrtelsen … ! well blot en tanke ..!
    🙂

Comments are closed.