Indkaldelse til generalforsamling

Fotoklubben Midtjylland indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 14. marts 2012.

Fotoklubben Midtjylland afholder sin ordinære generalforsamling onsdag den 14. marts 2012 kl. 19 på Kulturellen. Efter generalforsamlingen vil der være fotokritik. Husk at medbringe billeder på print, computer, tablet osv.

 

1:  Velkomst
2:  Valg af dirigent.
3:  Godkendelse af dagsorden
4:  Valg af stemmetællere.
5:  Bestyrelsens beretning
6:  Reviderede regnskab
7:  Indkomne forslag.
8:  Valgene
A:  Af én formand og kasserer i ulige år.
B:  Menigt bestyrelsesmedlem i lige år. (Søren Wolder) – Modtager genvalg
C:  Af 2 suppleanter
D:  Af én revisor
9:  Eventuelt

Vedtængernes fulde længde ses her: http://www.fotoklubbenmidtjylland.dk/blog/bestyrelsen/

 

15 thoughts on “Indkaldelse til generalforsamling”

  1. Jeg regner også med at komme, skal bare lige være sikker på jeg kan komme af med min brandvagt.

Comments are closed.