Ordinær generalforsamling

Fotoklubben Midtjylland, Herning, afholder næste gang sin ordinære generalforsamling.

Dagsorden iflg. vedtægter:

 

Referat af generalforsamling den 13. marts 2013.

Referent:

 

1: Velkomst ved formanden

 

2: Valg af dirigent:

 

3: Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

4: Valg af stemmetællere.

 

 

5: Bestyrelsens beretning

Godkendt

 

6: Reviderede regnskab

 

 

7: Indkomne forslag – herunder fastsættelse af kontingent:

A: kr. 1.000,- (uændret) ½ pris for studerende og pensionister

B: kr. 500,- uændret.

 

8: Valgene

A: Af én formand og kasserer i ulige år.

Karsten Jensen – på valg

Jørgen Lawaetz – på valg

 

B: Menigt bestyrelsesmedlem i lige år.

Søren Wolder – udtrådt af bestyrelsen – Indtrådt er suppleant John Christensen

 

C: Af 2 suppleanter

 

D: Af én revisor

Lise Holk Bossen

 

9: Eventuelt

 

 

 

4 thoughts on “Ordinær generalforsamling”

Comments are closed.