Referat af ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er som sædvanlig afviklet i god ro og orden.

Referat af generalforsamling den 13. marts 2013.

Referent:

1: Velkomst ved formanden

2: Valg af dirigent:

Henrik Juul Sørensen

 

3: Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

4: Valg af stemmetællere.

Peter Skjold Petersen og Theis Poulsen

 

5: Bestyrelsens beretning

Godkendt

 

6: Reviderede regnskab

Godkendt.

 

7: Indkomne forslag – herunder fastsættelse af kontingent:

A: kr. 1.000,-  ½ pris for studerende og pensionister

B: kr. 500,- uændret.

 

A: Er valgt. Det nævnes, at prisen måske sættes ned hvis vi ikke flytter. Enstemmigt vedtaget.

8: Valgene

A: Af én formand og kasserer i ulige år.

Karsten Jensen – genvalgt

Lise Holk Bossen – valgt

 

B: Menigt bestyrelsesmedlem i lige år.

Søren Wolder – udtrådt af bestyrelsen – Indtrådt er suppleant John Christensen

Jørgen Lawetz er indvalgt for ét år og suppleantposten genvælges derfor igen i 2014

 

C: Af 2 suppleanter

Søren Faurby

Henrik Juul Sørensen

 

D: Af én revisor

Peter Skjold Petersen

 

9: Eventuelt

Det opfordres til, at Facebook fremover KUN benyttes til kommentarer der ikke omhandler programmet.  Klubting lægges på FB, men tanken er, at brugere ledes ind på hjemmesiden. Facebook anvendes stadig til tips om redigering osv.

Program-snak bliver fremover fjernet fra Facebook.

Snak om næste aften som eventuel – der snakkes om fotokritik.

 

3 thoughts on “Referat af ordinær generalforsamling”

 1. Tak for en god generalforsamling.

  I forbindelse med at Lise overtager posten som kasserer, vil jeg gerne komme med en lille opfordring.
  Da det er frivilligt ulønnet arbejde, og vi er en relativt lille forening, er – og bør – det en relativ let opgave at styre vores bogholderi.
  Det er det også, hvis folk sørger for at betale deres kontingent rettidigt, når de får den første opkrævning, desværre sker det ofte man glemmer det…
  Det som kan være med til at arbejdet ændrer sig fra hyggeligt foreningsarbejde til at være “træls”, kan være så lidt om at DU betaler til tiden, og kassereren ikke skal ind på kontoen adskillige gange, og ikke skal rykke for betaling adskillige gange 😉

  Så kære medlemmer – tag godt imod vores nye kasserer Lise, og lad os sammen sørge for at hun får et let arbejde, så hun holder mange år endnu 🙂

Comments are closed.